Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.
Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o przesłanie do nas wniosku na druku umieszczonym poniżej na jeden z adresów:

  • fax:      (052) 318 87 61
  • listem:  POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MOGILNIE  ul. Kościuszki 4 ; 88-300 Mogilno

Udostępnienie informacji na wniosek nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy).

Formularz wniosku dostępny w w zakładce "druki do pobrania".