W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie wdrożony jest system zarządzania jakością  zarządzeniem Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z dnia 1 września 2010r  zostały wprowadzone do stosowania następujące procedury ogólne:

 • PO-01 Procedura ogólna  "NADZÓR NAD DOKUMENTAMI"
 • PO-02 Procedura ogólna "OBSŁUGA KLIENTA"
 • PO-03 Procedura ogólna  "SZKOLENIE PERSONELU"
 • PO-04 Procedura ogólna  "NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM  I BADAWCZYM"
 • PO-05 Procedura ogólna  "NABYWANIE USŁUG I DOSTAW"
 • PO-06 Procedura ogólna "DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE"
 • PO-07 Procedura ogólna "SKARGI, WNIOSKI, ODWOŁANIA"
 • PO-08 Procedura ogólna "POUFNOŚĆ"
 • PO-09 Procedura ogólna "AUDITY WEWNĘTRZNE "
 • PO-10 Procedura ogólna "PRZEGLĄDY ZARZĄDZENIA"
 • PO-12 Procedura ogólna "PROCEDURA KONTROLI"
 • PO-13 Procedura ogólna " BEZSTRONNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, RZETELNOSĆ"
 • PO-14 Procedura ogólna "POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI"
 • PO-15 Procedura ogólna "TRANSPORT PRÓBEK ŻYWNOŚCI I WODY DO  LABORATORIÓW  BADAWCZYCH"
 • PO-16  Procedura ogólna  "ODSTĘPSTWA "