GODZINY URZĘDOWANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie
jest czynna
w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek 

w godzinach: 7°° - 15°°,


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
we wtorki od godz. 8°° do godz. 11°°

 

 

Urzędowanie w czsie epidemii  określone jest na stronie www.pssemogilno.pl