Dyrektor   Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarnyw  Mogilnie

URSZULA PIWEK - BREJECKA

 

Główna  Księgowa

JUSTYNA STAWICKA-SZCZĄCHOR