STATUS PRAWNY

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie jest podmiotem działalności leczniczej, jednostką budżetową  finansowaną z budżetu państwa dla której podmiotem tworzącym jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Stacja Sanitarna jest siedzibą  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem zespolonej  organizacji rządowej w województwie. Obszarem działania Inspektora Sanitarnego w Mogilnie jest powiat mogileński.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie jest wpisana do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę.

Nr księgi rejestrowej: 000000023979

Działa w oparciu o przepisy:

- Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- Ustawa o działalności leczniczej

- Ustawa o finansach publicznych