Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Mogilnie

Kolorowy pasek

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy Państwu następujące informacje:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

dane kontaktowe:

e-mail: sekretariat.psse.mogilno@sanepid.gov.pl ; nr tel. +48 52 318 87 60

dane adresowe: ul. Tadeusza  Kościuszki 4, 88-300 Mogilno

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Patrycją Żarską-Cynk, w następujący sposób:

drogą elektroniczną: iod.psse.mogilno@sanepid.gov.pl;  lub pod numerem telefonu +48 507 069 826

pisemnie pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 4, 88-300 Mogilno

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W oparciu o art. 13-14 RODO  opracowano informacje dotyczące praw osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu dla jakiego te dane się wykorzystuje w realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisów wykonawczych, które określono w złącznikach 1-8:

 

Zał. 1 - Zadania ustawowe powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej

Zał.2 -  Postepowanie administracyjne

                Zał. 3 - Postępowanie mandatowe

                Zał. 4 - Postepowanie egzekucyjne dot. obowiązku szczepień ochronnych

        Zał. 5 - Rekrutacja pracowników, współpracowników

Zał. 6 - Dostęp do informacji publicznej, informacji sektora publicznego

Zał. 7 - Realizacja zamówień publicznych, relacje handlowo-usługowe

Zał. 8 - Realizacji praw podmiotów danych (obsługa wniosków podmiotu danych)

 

 W pozostałych, nieujętych powyżej czynnościach przetwarzania danych osobowych, obowiązek informacyjny realizowany jest w komunikacji bezpośredniej z osobą, której dane dotyczą tj. m.in. podczas kontaktu osobistego, w tym telefonicznie, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 

TRYB REALIZACJI PRAW PODMIOTÓW DANYCH – OBSŁUGA WNIOSKÓW

1.   Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie  jest zobowiązany zapewnić, aby Państwa dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym jeżeli chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej.

a.     w sposób tradycyjny – poprzez złożenie pisma/wniosku podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w Sekretariacie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie przesyłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 88-300 Mogilno

b.    elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:

§  z użyciem podpisu kwalifikowanego na adres email: sekretariat.psse.mogilno@sanepid.gov.pl  

§  z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP2 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

Z uwagi na brak możliwości pewnej weryfikacji tożsamości informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Jeżeli wniosek będzie budził uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie  może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.

2.   Sposoby i terminy realizacji praw z art. 15-21 RODO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.

Odpowiedź na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem, i w związku z powyższym realizuje wniosek zgodnie z żądaniem, albo informuje o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, podając przyczynę opóźnienia, albo odmawia realizacji wniosku i informuje o powodach niepodjęcia działań, o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.   Opłaty

Informacje podawane wnioskodawcy na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane  zgodne art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.

Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie może pobrać od wnioskodawcy rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem wnioskodawcy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie ma obowiązek wykazać, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

 

POLITYKA COOKIES – INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA KOŃCOWEGO

Administrator strony www przechowuje zapytania https kierowane do serwera.

W celu udoskonalenia funkcjonalności Administrator strony www oświadcza, iż wykorzystuje własne pliki cookies, które są wykorzystywane w celu:

1.    konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;

2.    realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

3.    prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;

4.    zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

Administrator nie wykorzystuje zewnętrznych plików cookies.

Na podstawie gromadzonych informacji Administrator strony www może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone byłyby w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników serwisu.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie www Administratora odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

 

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. https://panoptykon.org/wiadomosc/cookies-informacje-sledzace-rodo.


Załączniki

Zał. 1 - Zadania ustawowe powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (321.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 - Postepowanie administracyjne (161kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 - Postępowanie mandatowe (190.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 - Postepowanie egzekucyjne dot. obowiązku szczepień ochronnych (156.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 - Rekrutacja pracowników, współpracowników (145.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 - Dostęp do informacji publicznej, informacji sektora publicznego (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 7 - Realizacja zamówień publicznych, relacje handlowo-usługowe (192.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 8 - Realizacji praw podmiotów danych (obsługa wniosków podmiotu danych) (170kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Janowczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Janowczyk
Data wprowadzenia:2022-06-21 10:46:16
Opublikował:Ewa Janowczyk
Data publikacji:2022-06-21 11:24:41
Ostatnia zmiana:2022-06-21 11:24:54
Ilość wyświetleń:235
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mogilnie
ul.Kościuszki 4, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij